Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218

A testületről

A békéltető testület célja, hogy a fogyasztó és a szolgáltató között kialakult vitás kérdéseket egyezség megkötésével, bíróságon kívül rendezze. A fogyasztók számára a békéltető testületi eljárás egyszerűséget, gyorsaságot és költségkímélő eljárást garantál. Különösen a kis értékű árucikkek esetében gyakori, hogy a fogyasztók a bírósági út helyett békéltető testülethez fordulnak.

A békéltető testületek független testületek, amelyek a fővárosi, illetve a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működnek. A Győr-Moson-Sopron megyében élők (és a Győr-Moson-Sopron megyei tartózkodási hellyel rendelkezők) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Megyei Békéltető Testülethez fordulhatnak panaszaikkal.

Magyarországon a békéltető testületek létrehozását és működésének jogi hátterét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény hozta létre 1999. január 1-jétől.

Az eljárás célja

A békéltető testület célja, hogy a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül, gyorsan, egyszerűen, eredményesen rendezze. A békéltető testület egyet jelent a fogyasztói jogvitákban a lehető legrövidebb időn belüli, hatékony fogyasztói jogvédelemmel. A legfontosabb szempont a vitás felek közötti egyezség létrehozása. Az egyezséggel a kereskedők, szolgáltatók rövid időn belül teljesítik az egyezségben vállalt kötelezettségeiket.

A testületek hatásköre

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Például:

  • A fogyasztó hibásnak ítéli meg a vásárolt terméket/szolgáltatást, de az áru/szolgáltatás értékesítője nem ismeri el a hibát
  • A fogyasztó által vásárolt termék/szolgáltatás okozta kár, amelyet az áru/szolgáltatás értékesítője nem ismer el
  • A fogyasztó által vásárolt szolgáltatást a szolgáltató nem, vagy csak részben teljesíti

A testület előtti fogyasztói jogviták keretébe tartoznak azon jogsérelmek, amelyek a kereskedő, szolgáltató által nyújtott áru, szolgáltatás minőségével, biztonságával kapcsolatban merülnek fel, illetve a termékfelelősségi szabályokkal kapcsolatos jogviták, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben kialakult vitás helyzetek.

A testület illetékessége

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére terjed ki.

A Győr-Moson-Sopron megyei lakosok (vagy Győr-Moson-Sopron megyei tartózkodási hellyel rendelkezők) panaszbejelentéseiket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Megyei Békéltető Testületnél tehetik meg (9021 Győr, Szent István u 10/A)

Mikor forduljon a békéltető testülethez?

Ha a fogyasztó és a kereskedő/szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül, egyszerűen, gyorsan és eredményesen kívánja rendezni.

 

 

Go to top